Centrummanagement

Centrummanagement Oisterwijk

Ondernemers, gemeente en vastgoed bouwen als partijen samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief hoogwaardig centrum. Onze doelstelling is om de positie van het centrum van Oisterwijk in relatie tot concurrerende plaatsen continu te verbeteren. Wij staan voor een centrum in een groene gemeente dat bereikbaar, veilig en gastvrij is om te verblijven. Ondernemen, wonen, werken, cultuur en recreëren worden in samenhang benaderd. Wij vormen een platform om krachten te bundelen van alle belanghebbenden. Het lange termijn belang van ondernemers staat hierbij centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang en ondernemersklimaat direct of op termijn te dienen.

Centrum

Alle inzet is erop gericht om het centrum continu te ontwikkelen als economische motor. Samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties moeten werken als een ‘vliegwiel’, het Centrummanagement zal zich hier als initiator inzetten. De rol van de gemeente verandert de komende jaren. Wij zullen die taak overnemen waar nodig is. Consumenten kiezen doelgerichter en meer impulsief als recreatief winkelbezoek. Horeca speelt hierin een belangrijke rol.

Doel is de positie ten opzichte van concurrerende steden te verbeteren. Van groot belang is het voorkomen of terug dringen van leegstand en eventueel tijdelijke oplossingen te bieden.

Het centrum van Oisterwijk gaat de uitdagingen voor de toekomst aan. Economische-, internet- en demografische ontwikkelingen vragen om innovatie, creativiteit en het creëren van nieuwe kansen. Zaak is om hier op te anticiperen vanuit visie en doelstellingen, waarbij krachten van alle belanghebbenden worden gebundeld en activiteiten gezamenlijk worden opgepakt.

In 2016 is het Buitengebiedmanagement gelanceerd waarmee we verder gaan doorontwikkelen. Ook is onlangs de gezamelijke website met de VVV, gemeente en het BGM online gegaan. Deze is www.bezoekoisterwijk.nl

Op digitale wijze, met bijbehorende tools, sociale media en apps, willen we de bereikbaarheid en bekendheid van Oisterwijk een grote stimulans geven. Vanuit dit platform willen we met alle partijen een gezamenlijke digitale promotie opstellen die moeten leiden tot meer bezoekers, langere verblijfstijd en hogere bestedingen.

Bewoners en bezoekers komen in toenemende mate voor de beleving en betekenis die het centrum te bieden heeft. Oisterwijk is nadrukkelijk onderscheidend in de regio met haar horeca- en winkelaanbod.

Naast het authentieke dorpshart en het gedifferentieerd aanbod heeft het centrum een goede onderscheidende reputatie op het gebied van horeca- en winkelbestand. Een breed en gevarieerd cultureel aanbod geeft ook nog een extra impuls aan de aantrekkelijkheid van Oisterwijk.

Evenementen

Vernieuwende en creatieve initiatieven worden gefaciliteerd en binnen vigerend beleid financieel door ons ondersteunt. Kwalitatief goede evenementen moeten worden behouden en evenementen die positief bijdragen aan het imago van het centrum worden ondersteund met financiën en/of werkgroepen. Een aantal evenementen zijn al “geadopteerd” en gezamenlijk met werkgroepen in uitvoering genomen. Komend jaar zullen bestaande evenementen worden uitgebouwd of nieuwe worden toegevoegd.

Van groot belang is het feit dat grote evenementen komende jaren wel doorgang vinden.

De participatiegraad onder de ondernemers voor collectieve evenementen dient hoog te blijven.

Het Centrummanagement ziet hierin een rol als communicator en ondersteuner. Door evenementen te koppelen kunnen kosten worden gedrukt geeft het een hoger bezoekersaantal.

Centrummanager:
Dhr. Frits Knibbeler
Mob: 06 – 50 64 64 25
Mail: info@cm-oisterwijk.nl

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. Toon Sanders
Mail: voorzitter@cm-oisterwijk.nl

Secretaris: Dhr. Niels Janse
Mail: secretariaat@cm-oisterwijk.nl

Penningmeester: Dhr. Bert van den Berk
Mail: penningmeester@cm-oisterwijk.nl

Bestuurslid: Mevr. Willemien van Mook
Mail: willemien@cm-oisterwijk.nl

Bestuurslid: Dhr. Piet Reinders
Mail: pnmreinders@gmail.com

Centrummanagement Oisterwijk
De Lind 59
5061HT Oisterwijk

Mail: info@cm-oisterwijk.nl
Web: www.bezoekoisterwijk.nl
http://centrummanagement.inoisterwijk.nl

Oisterwijk pakt je in

Partners